Privacy verklaring & cookiebeleid

MediaThom

MediaThom, gevestigd aan Compagnonsstraat 12, 8442AP Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Compagnonsstraat 12
8442 AP Heerenveen
+31 6 (0) 28533454
info@mediathom.nl
www.mediathom.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk

MediaThom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt via het contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerken:

- Voor- en achternaam - Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website - Internetbrowser en apparaat type 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

De website van MediaThom heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over de websitebezoekers. De website van MediaThom heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat MediaThom zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediathom.nl, dan wordt de informatie verwijderen. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

MediaThom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen    
   voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- MediaThom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

MediaThom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. MediaThom gebruikt dergelijke programma’s of systemen niet.

Hoe lang MediaThom persoonsgegevens bewaart
MediaThom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. MediaThom hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

  • Naam, telefoonnummer en mailadres verstrekt via het contactformulier op de website worden 7 jaar bewaard. Deze gegevens worden bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.
  • Emailcorrespondentie worden bewaard tot een jaar na het beëindigen van de samenwerking. 
  • Website analytics gegevens worden 2 jaar bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd.
  • Om contact op te kunnen nemen over diensten die voor jou interessant kunnen zijn.
  • Zodat je mee kan doen aan verlotingen of wedstrijden.

Delen van persoonsgegevens met derden 

MediaThom deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. MediaThom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit wordt alleen gedaan met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

MediaThom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MediaThom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MediaThom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij MediaThom een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die MediaThom van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mediathom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MediaThom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe MediaThom persoonsgegevens beveiligd

MediaThom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mediathom.nl 

Gebruik van foto’s met personen

MediaThom gebruikt op de website mogelijk foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zouden kunnen zijn. Waar mogelijk heeft MediaThom toestemming gevraagd aan personen om deze foto’s te gebruiken. Sta jij of je kind op een van deze foto’s en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@mediathom.nl zodat de foto’s zo snel mogelijk verwijderd kun worden.